HỘI THI " NHANH NHƯ CHÓP" NHẰM RÈN LUYỆN CHO TRẺ THÍCH ỨNG VỚI KHẢ NĂNG NHANH  TẠO THÓI QUEN CHO TRẺ LINH HOẠT HƠN TRONG CUỘC SỐNG, DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH HÌNH ĐƯỢC THỂ HIỆN CỤ THỂ QUA HỘI THI.