Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 02 : 245
Năm 2021 : 457

LỚP LÁ 1: NỘI DUNG XÂY DỰNG “LỚP HỌC HẠNH PHÚC” (Nội dung: Tạo không khí vui chơi trong ngày cho trẻ)

I.Mục tiêu

- Hoạt động vui chơi đóng vai trò rất quan trọng đối với trẻ mầm non, qua chơi trẻ được phát triển tất cả các mặt : Thể chất, nhận thức, thẩm mĩ, ngôn ngữ, tình cảm và kỷ năng xã hội.

- Để cho trẻ hoạt động được tích cực và hứng thú thì giáo viên giữ vai trò hợp tác, tạo động cơ cho trẻ hoạt động. Qua thời gian giảng dạy  bản thân nhận thấy khi tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ còn áp đặt trẻ chơi theo ý của cô, chưa cho trẻ chơi theo ý thích, không khí chơi chưa được sinh động, đồ chơi chưa phong phú dẫn đến trẻ chơi chưa được thoải mái, chưa thấy hạnh phúc khi chơi.

     Từ những hạn chế đó bản thân đã có hướng thay đổi trong tổ chức hoạt động vui chơi để trẻ chơi vui tươi, hứng thú hơn và cảm thấy hạnh phúc  khi tham gia chơi. Với mục tiêu thay đối mà bản thân cần hướng tới là “Tạo không khí vui chơi trong ngày cho trẻ”

II. Nội dung

1. Nội dung đã thực hiện được:

- Tổ chức các hoạt động chơi  đảm bảo sự tự nguyện của các trẻ, trẻ được thảo luận, chơi theo ý thích của trẻ.

- Sưu tầm và sử dụng các đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên, các nguyên vật liệu tái sử dụng trẻ hứng thú chơi hơn và hoạt động tích cực trong khi chơi.

     Giờ vui chơi hoạt động chiều “bé chơi với võ sò, nắp chai, nắp bia”

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể cho trẻ, tạo cho trẻ có cảm giác đoàn kết, hứng thú hơn.

   Hoạt động ngoài trời: Trò chơi “Dung dăng dung dẻ”

2. Hướng tổ chức thời gian tới:

- Tiếp tục sưu tầm nhiều đồ dùng đồ chơi cho trẻ.

- Tổ chức thường xuyên cho trẻ chơi các trò chơi theo ý thích, hứng thú của trẻ.

- Phối hợp với phụ huynh làm thêm đồ dùng cho trẻ.

                                                                   Người thực hiện

 

 

 

                                                        Dương Thùy Vương – Quách Thị Hồng Nga