Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường MN Vàng Anh (Trước đây là trường Mẫu Giáo Ninh Quới) được thành lập theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, gồm 01 điểm trung tâm và 05 điểm lẻ. Nhà trường được phòng GD&ĐT và UBND huyện Hồng Dân đầu tư xây dựng địa điểm trung tâm tại ấp Phú Tân, Xã Ninh Quới. Tổng diện tích là 3.600m2, trong đó diện tích phòng học là 280.m2, bình quân 56 m2/phòng, khu sân trường có diện tích 3,176 m2. Khoảng cách từ trường tới các ấp từ 2km đến 5km, giao thông tương đối thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường. Trường gồm 11 phòng học và 3 phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị tương đối đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.