Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ninh Quới
Điện thoại: 1235004167
 • Huỳnh Kim Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0914731529
  • Email:
   hknguyet.mnva.hongdan@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0949205242
  • Email:
   diem1982mamnonvanganh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   là 1 giáo viên

 • Trương Thị Cẩm Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0949422260
  • Email:
   truongthicamtrinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là một giáo viên

 • Nguyễn Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Mầm - Chồi
  • Điện thoại:
   0856823400
  • Email:
   nguyennhu232232@gmail.com
 • Trần Diễm Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0855787823
  • Email:
   trandiemkieu1984@gmail.com
 • Lâm Thị Huổi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0947666798
  • Email:
   lamthihuoi.baclieu@gmail.com
 • Thị Xà Quích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0977024908
  • Email:
   thixaquich.mnvanganh.hongdan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối Mầm - Chồi
  • Điện thoại:
   0949368180
  • Email:
   phuongthu2009@gmail.com
 • Dương Thùy Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946383441
  • Email:
   thuyvuong.mnvangang@gmail.com