GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Phú Tân - Xã Ninh Quới

Email:  c0.mnvanganh.hongdan@sobaclieu.edu.vn

Điện thoại: 0858000233

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Có 95% giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, trong đó còn 5% giáo viên đạt trình độ trung học sư phạm mầm non, một nhà giáo ưu tú. có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ,phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao, thực hiện chuyên đề lấp trẻ làm trung tâm.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoài trời.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp, bố trí sắp xếp thời khóa biểu phù hợp đảm bảo tiết dạy. 
- Tổ chức học bán trú hai buổi/ ngày với sự quản lý chặc chẽ của các cô.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đồ dùng dạy học có sẵn và đồ dùng dạy học tự làm.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục về các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt cụm chuyên môn…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn tham gia các phong trào do phòng giáo dục, địa phương phát động.
- Tăng cường các tham gia các hoạt động bằng nhiều hình thức như: Thi giáo viên dạy giỏi...

Ban giám hiệu Trường MN Vàng Anh